HET BESTUUR


Het bestuur van Stichting Duo-Fietsmaatjes Duiven-Westervoort bestaat uit 3 bestuursleden, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zie verder "Ons team". De bestuursleden ontvangen voor hun vrijwilligerswerk geen beloning. Alleen gemaakte onkosten die voortvloeien uit hun functie worden vergoed. De bestuursleden hebben verder geen enkel financieel belang in de stichting zitten. Het vermogen behoort aan de stichting. Bij eventuele beëindiging gaat het resterende vermogen over naar een stichting met ANBI status. E.e.a. is verder in onze statuten beschreven.


Voor haar inkomsten is de stichting afhankelijk van de ritbijdragen van de deelnemers en donaties/ sponsoring. Een duofiets is een kostbaar iets. De stichting draagt, als faciliterende organisatie, zorg voor voldoende financiële middelen in kas om een jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. Bij aanschaf en/ of vervanging van een duofiets zal er extern geld geworven dienen te worden. In ons beleidsplan 2024-2026 wordt hier verder op ingegaan. Klik hier voor ons beleidsplan.
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram